انتخاب مدیرگروه بیوانفورماتیک

انتخاب مدیر گروه بیوانفورماتیک توسط ریاست محترم دانشگاه

15 مهر 1397 - 14:11

انتصاب مدیر گروه آموزشی زیست ‌شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی

طی حکمی «مدیرگروه آموزشی زیست ‌شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی در مقطع کارشناسی ارشد و دوره دکتری» به مدت یک‌سال منصوب شد.

30 اردیبهشت 1397 - 12:40

اطلاعیه‌ها

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس