انتشار لیست دو درصد برتر پژوهشگران پراستناد جهان

اعضای هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ در لیست دو درصد برتر پژوهشگران پراستناد جهان قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ دكتر علی سعداله و دكتر علیرضا رضوانیان در حوزه "هوش مصنوعی و پردازش تصویر" و همچنین دكتر علی منتظری مقدم و دكتر حسین بهاروند، در حوزه "پزشكی بالینی" در لیست دو درصد برتر پژوهشگران پراستناد جهان قرار گرفتند.

فهرست پژوهشگران پر استناد جهان توسط «مؤسسه مندلی» وابسته به پایگاه انتشاراتی «الزویر» و همچنین همکاری محققینی از دانشگاه استنفورد، بر ­اساس داده­‌های ثبت شده پایگاه استنادی معتبر «اسکوپوس» تهیه می شود.

مبنای اصلی این ارزیابی، شاخص استناد بوده و تعداد استنادات به تولیدات علمی محققان، تعداد استنادات بدون خود استنادی، شاخص اچ پژوهشگران و استفاده از یک شاخص استنادی ترکیبی(که مجموعه‌ای از ۶ شاخص استنادی مجزاست)، ملاک­‌های ارزیابی این مؤسسه جهت تعیین پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر بوده است.

دانشگاه علم و فرهنگ این موفقیت ارزشمند را به اساتید برگزیده و خانواده بزرگ علم و فرهنگ( اعم از دانشجویان، اساتید و کارکنان) تبریک می گوید.