هشتمین سمپوزیوم ایمیون سل‌تراپی

سمپوزیوم ایمیون سل‌تراپی توسط پژوهشکده ژن، سلول، بافت برگزار می‌گردد.

هشتمین سمپوزیوم ایمیون سل‌تراپی با امتیاز بازآموزی برای گروه‌های هدف، «2 آذر ماه 1402» در بیمارستان مرکز طبی کودکان (سالن شماره1) برگزار می‌شود.


 محورهای سمپوزیوم:

  • ایمیون تراپی: پلی به پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز
  • تعدیل سیستم ایمنی در پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز و سلول درمانی
  • بازار، چالش‌ها، عوارض ایمیون تراپی

لینک ثبت نام: 

https://evand.com/events/immune-cell-theraphy-5064998