فرآیند ثبت‌نام پذیرفته ‏شدگان نهایی دوره کارشناسی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400- 1399

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ مدیریت خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه در خصوص فرآیند ثبت‌نام قابل توجه پذیرفته‏ شدگان نهایی دوره کارشناسی د ...

11 آبان 1399 - 12:02

فرآیند ثبت‌نام پذیرفته‏ شدگان نهایی دوره کارشناسی ارشد در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ مدیریت خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه در خصوص فرآیند ثبت‌نام قابل توجه پذیرفته‏ شدگان نهایی دوره کارشناسی ا ...

11 آبان 1399 - 09:44

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس