معرفی دانشکده

معرفی دانشکده

دانشکده علوم پایه و فن آوریهای نوین زیستی در سال 1391 با اساتید مجرب و اعضاء هیأت علمی توانمند شروع به فعالیت کرد. اندیشه تأسیس این دانشکده، مسبوق به تجربه موفق دانشگاه علم و فرهنگ در خصوص راه اندازی دوره های تحصیلات تكمیلی با همكاری پژوهشكده های جهاددانشگاهی است.تجربه ای كه هرچند زمان زیادی از آن نمی گذرد لیكن ارزیابی های به عمل آمده حكایت از موفقیت و پویایی آن می كند و می تواند به عنوان بعنوان یك الگو در توسعه تحصیلات تكمیلی مورد استفاده قرار گیرد.
تشكیل و راه اندازی دانشكده علوم پایه و فناوری های نوین زیستی بستر مناسبی است كه چشم اندازی وسیع و مملو از توانمندی های علمی- پژوهشی و آموزشی را فراروی این نهاد قرار می دهد و توفیق بیش از پیش ارائه خدمات تخصصی در حوزه پزشكی را برای هیأت علمی و محققان این نهاد فراهم می سازد.
از سوی دیگر تأسیس این دانشكده فرصتی را فراهم می سازد تا از بهره برداری حداكثری از سرمایه گذاری های زیادی كه در عرصه تحقیقات در10گروه پژوهشی حوزه علوم پزشكی جهاد دانشگاهی انجام می گیرد، صورت پذیرد. بطوریقین در كنار فعالیت های پژوهشی فرصت مغتنمی فراهم می شود تا ضمن شتاب بخشیدن به انجام پروژه های تحقیقاتی، دانشجویان زیادی نیز بكار گرفته شده و از این رهگذر فرآیند آموزشی و تربیت نیروهای متخصص نیز حاصل می شود. به عبارت دیگر با توجه به فراوانی تحقیقات كاربردی و توسعه ای كه در گروههای پژوهشی یاد شده صورت می گیرد. این امكان فراهم می شود تا در یك ساختار آموزشی مناسب به نوعی آموزش فناوری بنیان پی ریزی گردیده و حاصل تجربیات پژوهشی و دریافت های عمیق مفاهیم علمی از طریق فرآیند های آموزشی ضمنی و از سوی دیگر این حركت می تواند یك اقدام بدیعی در عرصه پیشرفت علم و فناوری كشور به حساب اید زیرا این نخستین تجربه دانشگاهی كشور خواهد بود كه اموزش را در بستری از تحقیقات بنا می گذارد. لذا جذب دانشجو صرفا در سطح تحصیلات تكمیلی و با هدف پیشبرد برنامه های تحقیقاتی صورت خواهد گرفت كه سازوكارهای اجرایی ان در برنامه های اجرایی این دانشكده دیده شده است.

اهداف دانشکده

1-   برگزاري دوره هاي ميان رشته اي و فناوري بنيان مورد تاييد شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي و وزارت علوم

2-   تربيت نيروي انساني مؤمن، و با توان علمي و مهارتي بالا درحوزه علوم پايه زيستي و پزشكي

3-   اشاعه يافته ها و تجربيات حاصل از پژوهش در سطح جامعه

4-   تعميق و پويايي فعاليت هاي پژوهشي از طريق ورود دانشجويان تحصيلات تكميلي

5-   توسعه كارآفريني بويژه در حوزه هاي با فناوري پيشرفته

6-    گسترش همكاري هاي علمي- فناوري در سطح بين المللي

7-   جذب متخصصين ايراني مقيم خارج از كشور

8-   همكاري با دانشمندان مسلمان در اقصي نقاط جهان

9-   هم افزايي ظرفيت هاي پژوهشي–آموزشي

10- گسترش مقاطع تحصیلات تکمیلی و ایجاد رشته های تحصیلی منطبق بر آمایش آموزش عالی

امید است این دانشكده بتواند گام موثری در جهت تحقق اهداف و برنامه های دانشگاه علم و فرهنگ برداشته و در تعامل با سایر دانشگاهها و پژ.هشگاههای كشور تمامی ظرفیت های علمی، پژوهشی و فرهنگی حوزه علوم پزشكی جهاد دانشگاهی را در جهت اعتلای علمی و فناوری میهن اسلامیمان بكار گیرد.