انتخاب دانشگاه علم و فرهنگ از سوی رتبه یک کنکور در رشته زیست شناسی سلولی تکوینی

رتبه یک رشته زیست‌شناسی سلولی تکوینی مقطع دکتری سراسری در دانشگاه علم و فرهنگ پذیرش شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ به دلیل کیفیت آموزشی و اتصال علمی، فرهنگی، پژوهشی و کارآفرینی به پژوهشگاه های رویان، ابن سینا، علوم انسانی، برق، گردشگری، توسعه تکنولوژی، گیاهان دارویی و... رتبه‌های برتر کنکور مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری این دانشگاه را انتخاب می‌کنند.

زینب نوروزی رتبه یک رشته زیست‌شناسی سلولی تکوینی مقطع دکتری سراسری در سال 1400 دانشکده علوم و فناوری‌های نوین زیستی دانشگاه علم و فرهنگ را برای ادامه تحصیل انتخاب نموده است.

لازم به ذکر است که تنها دانشجویان کارشناسی رشته زیستشناسی سلولی و ملکولی و زیست فناوری (بیوتکنولوژی) دانشگاه علم و فرهنگ از این فرصت برخوردارند که دوره کارورزی و کارآموزی خود را در پژوهشگاه رویان به عنوان معتبرترین مرکز تخصصی و فوق تخصصی ایران و خاورمیانه و مرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی ایران بگذرانند.