Cardinal Theme

پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

تاریخ برگزاری کنگره : 22 شهریور ماه 1396 مهلت ارسال مقالات : 22 مرداد ماه 1396 آخرین مهلت ثبت نام نهایی : 22 مرداد ماه1396

معرفی کنگره:

زیست شناسی علم شناخت حیات است، زیست شناسی به ویژگیها و رفتارهای موجودات، چگونگی تشکیل گونه ها و انواع موجودات و روابطی که آنها با هم دارند و به محیط زیست آنها مربوط می شود. زیست شناسی طیف گسترده ای از رشته های علمی که اغلب رشته های علمی مستقل بحساب می آیند را شامل می شود. روی هم رفته زیست شناسان حیات را از روی دامنه وسیعی از شاخصها مورد مطالعه قرار می دهند. توسعه پايدار، زیست شناسی پايدار و مفاهیمی از این دست ، حفاظت از محيط‌زيست را با تغيير رويکرد نسبت به طبيعت مورد نظر قرار می‌دهند، ولی آنچه امروزه در محيط ساخته شده به دست انسان معتقد به مفهوم پایداری متجلی می‌شود، نوعی برخورد گسسته از طبيعت است که تنها به حفظ آن جهت بهره‌برداری نسل‌های آينده توجه می‌کند. اگر شناخت اصولی زیست شناسی و توسعه پایدار شامل گستره‌ای وسیع از روش‌های ابتدائی تا پيچيده‌ترين فن‌آوری‌های روز می‌باشد، اما مسأله مناسب بودن روش و مطابقت آن با زمينه‌های اجتماعی و فرهنگی عموم بهره‌برداران همواره به عنوان شاخصه‌ای کلیدی در این حوزه مطرح است.

مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در اجرای رسالت خود و بمنظور ارتقاء سطح علمی جامعه اقدام به برگزاری پنجمین کنگره سراسری زیست شناسی و علوم طبیعی ایران نموده است. امید است با همکاری و حمایت سایر ارگانهای اجرایی و علمی کشور بتوانیم فضایی مناسب جهت ارائه دستاوردهای محققان عزیز کشورمان در راستای ترویج علوم توسعه پایدار در علوم طبیعی و زیست شناسی ایجاد نمود.

محورهای کنگره:

زیست شناسی

- علوم گیاهی

- علوم جانوری

- علوم سلولی و مولکولی

- علوم دریایی و اقیانوسی

- میکروبیولوژی

- بیوتکنولوژی

- بیوفیزیک

- بیوشیمی

علوم طبیعی

- زمین شناسی و علوم خاک

- کشاورزی و منابع طبیعی

- جنگل و مرتع

- محیط زیست و پدافند زیستی

- علوم طبیعی و توسعه پایدار

و سایر مباحث مرتبط با زیست شناسی و علوم طبیعی