Cardinal Theme

انتصاب مدیر گروه آموزشی زیست ‌شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی

طی حکمی «مدیرگروه آموزشی زیست ‌شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی در مقطع کارشناسی ارشد و دوره دکتری» به مدت یک‌سال منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، براساس پیشنهاد سرپرست دانشکده علوم پایه و فناورهای‌نوین‌زیستی و همچنین موافقت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، «سید سعید هاشمی» -  سرپرست دانشگاه علم و فرهنگ - طی حکمی دکتر یاسر تهمتنی را به‌عنوان «مدیر گروه آموزشی زیست ‌شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی در مقطع کارشناسی ارشد و دوره دکتری» منصوب نمود.